Mírův anglický nápovědníček

Přehled časů :
Jak je důležité znát anglické časy (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Jak je důležité znát anglické časy #2 (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Časové věty v angličtině (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Minulý čas prostý (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Minulý průběhový čas (past continuous) (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Přehled časů určených pro vypravování (článek, INTERMEDIATE)
WOULD pro opakované děje v minulosti (vysvětlení gramatiky, INTERMEDIATE)
Předpřítomný čas #1: Úvod a tvoření (vysvětlení gramatiky, ELEMENTARY)
Předpřítomný čas #2: Něco je jinak (vysvětlení gramatiky, ELEMENTARY)
Gramatika: Předpřítomný čas - Vysvětlení významu předpřítomného času a použití předpřítomného času prostého
Gramatika: Předpřítomný čas průběhový - Podrobné vysvětlení předpřítomného času průběhového.
Předpřítomný čas průběhový (článek, INTERMEDIATE)

Předminulý čas průběhový (článek, INTERMEDIATE)
Budoucí čas (vysvětlení gramatiky, ELEMENTARY)
Budoucí časy (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Anglické 'možná' (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Budoucí průběhový čas (článek, INTERMEDIATE)
Polovičatá pravidla #2: GOING TO (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Vazba BE + infinitiv (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Předbudoucí čas (článek, UPPER-INTERMEDIATE)
Předbudoucí průběhový čas (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)

Časová souslednost :
Nepřímá řeč #1
(článek, INTERMEDIATE)
Nepřímá řeč #2 (článek, INTERMEDIATE)
Časová souslednost (tabulka) (pomůcka, PRE-INTERMEDIATE)
Časové věty :
Časové věty v angličtině
(článek, PRE-INTERMEDIATE)

Podmínkové věty :
Podmínkové věty: úvod a přehled
(článek, PRE-INTERMEDIATE)
Podmínkové věty: reálné podmínky (vysvětlení gramatiky, INTERMEDIATE)
Smíšené kondicionály (mixed conditionals) (vysvětlení gramatiky, INTERMEDIATE)
WILL a WOULD v podmínkových větách (vysvětlení gramatiky, ADVANCED)
Inverze v podmínkových větách (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
WHEN vs. IF (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Unreal time - "nereálný čas" (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Konjunktiv v angličtině (the subjunctive mood)

Předmětné věty :
Předmětné věty v angličtině
(článek, PRE-INTERMEDIATE)

Účelové věty :
Účelový infinitiv a účelové věty :


Vztažné věty :
Vztažné věty (Relative clauses)
(článek, PRE-INTERMEDIATE)
Rozumíte vztažným větám? (test, INTERMEDIATE)
HOW ve vztažných větách NE! (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)

Verb patterns, Gerundium, Stavová slovesa a Irregular Verbs :
Verb Patterns (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Stavová a dynamická slovesa

IRREGULAR VERBS (mapa seriálu) (článek, úroveň neurčena)
IRREGULAR VERBS: finální přehled (pomůcka, INTERMEDIATE)
Nepravidelná slovesa #1 (článek, ELEMENTARY)
Anglická nepravidelná slovesa (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Irregular Verbs: Introduction (článek, PRE-INTERMEDIATE)
JAK NA TO :
AT LAST vs. AT LEAST
(článek, PRE-INTERMEDIATE)
Dva předměty v anglické větě (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
It's not that big a deal! (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Dva zápory ve větě? ANO! (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
What does he look like? vs. What is he like? (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Some vs. Any (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
SOME u počitatelných jmen v jednotném čísle (vysvětlení gramatiky, INTERMEDIATE)
Participium - přechodníky (vysvětlení gramatiky, UPPER-INTERMEDIATE)
Otázky na podmět (článek, PRE-INTERMEDIATE)

Jak na 'like', 'as', 'same', 'similar', 'different' apod. :
Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

LIKE nebo AS ?
Stejný, podobný, jiný ...
Slovíčka potřebná :
Slovíčko ANYWAY
(článek, INTERMEDIATE)
Slovíčko DEAL (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Slovíčko ELSE (článek, PRE-INTERMEDIATE)
FAVOUR vs. FLAVOUR (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Slovíčko CHARGE (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Slovíčko ISSUE (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Slovíčko LEAVE (článek, PRE-INTERMEDIATE)
'BE LEFT' (have sth left) (článek, INTERMEDIATE)
Slovíčko MATTER (článek, INTERMEDIATE)
Sloveso MANAGE (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Slovíčko MEAN (článek, INTERMEDIATE)
Slovíčko MIND (článek, INTERMEDIATE)
Test: RECEPT vs. RECEIPT (test, PRE-INTERMEDIATE)
THINK vs. MEAN (článek, ELEMENTARY)
Spojka WHETHER (vysvětlení gramatiky, INTERMEDIATE)
Prefixes and Sufixes :
Prefixes - anglické předpony
(článek, INTERMEDIATE)
Suffixes - přípony (první část) (článek, INTERMEDIATE)
Suffixes - přípony (druhá část) (článek, INTERMEDIATE)
Suffixes - přípony (třetí část) (článek, INTERMEDIATE)
Suffixes - přípony (čtvrtá část) (článek, INTERMEDIATE)

Czenglish :
Czenglish Alert #1
(článek, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #2 (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #3 (článek, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #4 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #5 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #6 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #7 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #8 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #9 (vysvětlení gramatiky, ELEMENTARY)
Czenglish Alert #10 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #11 (vysvětlení gramatiky, ELEMENTARY)
Czenglish Alert #12 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Czenglish Alert #13 (vysvětlení gramatiky, PRE-INTERMEDIATE)
Britská a americká angličtina :
Britská a americká angličtina: 1. Úvod (reálie, úroveň neurčena)
Britská a americká angličtina: 2. Výslovnost (reálie, úroveň neurčena)
Britská a americká angličtina: 3. Slovní zásoba (reálie, úroveň neurčena)
Britská a americká angličtina: 4. Pravopis (reálie, úroveň neurčena)
Britská a americká angličtina: 5. Gramatika (reálie, úroveň neurčena)

Proverbs :
https://www.helpforenglish.cz/article/2007041101-czech-english-proverbs
http://askaboutenglish.blogspot.com/2007/03/czechenglish-proverbs.html

Tabulky pro výuku zde.
K vytištění zde máme i záložky zde.


Zdrojový web :
Určeno pouze pro nekomerční použití.

                             


           25.11.2021